Predajca

Názov:DSCITY s.r.o.
IČO:44180853
DIČ:2022615408
IČ DPH:SK2022615408
Mesto:Dunajská Streda
PSČ:92901
Adresa:Nemešsegská 5
Telefón:+421917930551
E-mail:servis@xfixit.sk
Kontakt:Zoltán Katona
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. SRO, vl. č [22006/T]

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 033/321 25 27
  • 033/321 25 21
Fax:
  • 033/321 25 23